Επικοινωνία.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.

Η εταιρεία είναι ανοιχτή σε προτάσεις συνεργασίας σε τομείς διανομής – διακίνησης προϊόντων συντήρησης, κατάψυξης καθώς και ξηρού φορτίου.

 

Επίσης μπορεί να γίνει επικοινωνία από τελικά σημεία πώλησης για μελλοντική συνεργασία.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας :

 

 -  Τηλ.   : 23510 52151-2

 

 -  Fax    : 23510 51365

 

 -  Email : info{@}vellis-logistics.gr ή vellisoe{@}otenet.gr

                Αφαιρέστε τις αγκύλες στο {@} πριν στείλετε το mail