Διαχείριση

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα του ορισμού της ποιότητας.

 

Η διοίκηση της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΙΩΑΝ. ΒΕΛΛΗ ΟΕ» δεσμεύεται και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη (υλική, τεχνολογική και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε όλες οι δραστηριότητες της, που σχετίζονται η παραλαβή του συσκευασμένου παγωτού από την ΄΄ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ  Α.Ε.΄΄, η συντήρησή τους στους ψυκτικούς θαλάμους, καθώς και η μεταφορά τους στα σημεία πώλησης να γίνεται εφαρμόζοντας και τηρώντας όλους τους υγειονομικούς νόμους.

 

Η δέσμευση αυτή της Διοίκησης αποτελεί βασικό άξονα και φιλοσοφία της πολιτικής της επιχείρησης και υποχρέωσή της έναντι των απαιτήσεων των αρμοδίων αρχών ελέγχου, όσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών.

 

Έχοντας υψηλούς στόχους ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατά την διάρκεια της ανασκόπησης από την Διοίκηση), η διοίκηση θέτει ως κορυφαίας σημασίας προτεραιότητα την εφαρμογή ενός Συστήματος διασφάλισης ποιότητας του οποίου η βασικότερη διαδικασία είναι η εφαρμογή των αρχών του HACCP.

 

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και την επιτυχία του στόχου της, η διοίκηση κάνει γνωστή και κατανοητή την πολιτική της, σχετικά με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, στο προσωπικό όλων των επιπέδων της οργάνωσης της εταιρίας.